09 (2)

XGEAR ýeňil we berk pop up duş çadyrynyň kemping, uly ululyk bilen gezelenç üçin ýörite otagy


XGEAR Pop Up kempir çadyrlary, eşik çalşmak, suwa düşmek we hajathanany islendik wagt, islendik ýerde ulanmak üçin göçme we hususy ýer berýän amatly duş çadyrydyr.Ölçegi 4 ′ x 4 ′ x 78 ″ (H), beýlekilerden has ýokary we has giňdir, has giň ýer has köp ýer we dyknyşyk üpjün edýändigi üçin has amatlydyr.
“Pop up” duş çadyrymyz aňsatlyk bilen gurulýar we yzyna bukulýar, hiç hili gural gerek däl.Küýzegär ulanmak, kempir duşlary we başgalar üçin hususy ýer hödürleýär.Şeýle hem ýol saparlary, açyk howada atyş, çagalaryň oýnamagy, çagalaryň tans ýaryşy, eşik satmak üçin stendler we ş.m. ýeňil we berk.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:Gök / Gara çal
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Description

  ● ighteňil we berk pop up duş çadyry küýzäni ulanmak, geýinmek, kempir duşlary we başgalar üçin amatly ululykdaky hususy otagy hödürleýär.Uly fermuarly gapy girmek üçin örän amatly.Içindäki fermuar bilen girelge bilen maksada laýyk.Easyeňil çykmak üçin pos çydamly we çeýe polat çarçuwasy.

  Sky Uly asmanyň duşy açylyş dizaýny, suw dumanyny azaldýar we has dem alýar.

  Room Otagyň aşaky dizaýny bilen otagy arassa saklap, amatly duş hödürläp biler.

  Metal 8 sany demir gurnama taýagy bolan 4 sany çekiji ýel, ýele garşy durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edip biler.

  ● Mata: 190T suwdan goraýan poliester, ýeňil agramly, ýöne çydamly.

  ● Ultra ýeňil gurluşyk we ykjam bukulma ululygy sumka bilen aňsat daşamaga mümkinçilik berýär.

  Use Wagtlaýyn gizlinligi we ulanmak üçin amatly ýer bermek üçin 4 'x 4' x 78 "(H) ululygy.

  Aýratynlyklary

  Marka: XGear
  Esasy material 190T suwdan goraýan poliester
  Aýratynlyk Eplenýän we göçme
  Reňk Gök /Gara çal
  size 4 'x 4' x 78 "(H)
  Harytlaryň ölçegleri (bukulýan ululyk) L25.2 x W25.2 x H2.36 dýuým
  Agramyň agramy 3.4KG
  Kartonyň ululygy L25.5x W25.5 x H19 dýuým (8 sany / guty)
  KartonGross Agram 28KG
  Specifications

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  Specifications-Blue

  51104001

  Specifications-Dark Grey

  51104003

  Önüm aýratynlyklary

  XGEAR ýeňil duş çadyrynyň jikme-jiklikleri we işleýşi

  Product features-1
  Product features-2

  Duýduryşlar

  Gizlinlik çadyryny nädip bukmaly?
  ● 1. Dört diwary iki goşa panele çenli azaltmak üçin ýokarky we aşaky çyzyklara ädim ätmek üçin islendik burçy ters burça basyň.
  ● 2. Iki gapdal diwarlary biri-birine tarap basyň we bir gapdalynda tekiz ýatyň.
  ● 3. Bu çadyryň ýokarky bölegini ýokaryk galdyryň we 1-nji ädimde görkezilişi ýaly aşak egiliň
  ● 4. 2-nji ädimde görkezilişi ýaly her gyrasyna eliňiz bilen
  ● 5. 3-nji ädimde görkezilişi ýaly bir tarapyny içeri, beýlekisini getiriň
  ● 6. Derrew duş çadyry gaplamaga taýyn.

  Notices

  Goýmalar

  Gizlinlik çadyry çaga oýnamak, surata düşürmek, göçme kempir hajathana, ýol ýakasyndaky hammam, açylýan otag we tans teatry üçin amatly.

  Applications

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler