09 (2)

XGEAR Pes oturgyçly ýeňil oturgyçly ýeňil eplenýän kenar oturgyjy


XGEAR Pes oturgyçly ýeňil bukulýan kenar oturgyjy300 litr çenli goldaw berip bilýän agyr deňiz kenary.Pes oturgyç we ýokary arka dizaýn size has amatly şertleri hödürläp biler.Güýçli gara pos çydamly polat turba çarçuwasy weýokary hilli600D poliester dowam etmek we arassalamak üçin gurulýar.XGEAR Pes oturgyçoturgyçda ykjam bukulýan käse saklaýjy, gapdal ammar jübüsi,we aegin gaýyşly sumka götermek.Diňe bir eplemek bilen gurmak we düşürmek aňsat!Bu biridealýaly açyk meýdanda işlemek üçin oturgyçkempir,balyk tutmakwegezelenç.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:Gök
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Description-1

  ● GYSGAÇA GÖRNÜŞ:XGEAR Pes oturgyçly oturgyç, pes oturgyç dizaýny bilen aýaklaryňyzy doly uzadyp biler we beýik arka tor kelläňize we boýnuňyza has oňaýly goldaw berip biler.Yzyna dem alýan mesh howa akymyna mümkinçilik berýär.Pan şekilli oturgyç aýaklary basyşy peseldýär.100% rahatlyk üpjün edilýär.

  UR DURABILITY:XGEAR Pes oturgyçly oturgyç, ulular we çagalar üçin agyr oturgyç.300 litr çenli goldaýar.Güýçli polat turba çarçuwasy bilen poslama garşy örtük bilen öndürilen, has güýç we berklik hödürleýär.X kesilen gurluş daşarky ýerlerde durnuklylygy üpjün etdi.Açyk hilli 600D poliester uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly.

  OR STORAEG ACERI:Bir käse eýesi bukulýan we ykjam dizaýnda gelýär.Sideurnallary, äýnekleri, telefonlary ýaly şahsy zatlaryňyz üçin gapdal saklaýjy gurnaýjy.

  Set Gurmak we götermek aňsat:Epleme dizaýny bilen hiç hili gurnama zerurlygy ýok, oturgyç açylýar we oturgyç ulanmaga taýyn.Simpleönekeý saklamak üçin berk polat çarçuwany ykjam ululykda bukup bolýar .Aňsat götermek üçin çydamly egin sumkasy bilen ýeňil dizaýn.

  Aýratynlyklary

  NOOK. 304163
  Esasy material 600D poliester
  Aýratynlyk Eplenýän we göçme
  Reňk Gök
  Önümiň ölçegleri(Içki gutynyň ululygy) L7.8 x W7.8 x H30,7 dýuým
  Agramyň agramy 4KG
  Kartonyň ululygy L14.2x W14.2 x H30,7 dýuým (4 sany / guty)
  KartonGross Agram 17KG
  Specifications

  Önüm aýratynlyklary

  Product Features-1

  ● Agyr polat turba

  ● Amatly gaplanan goltuk

  X Durnukly X şekilli çarçuwa

  Foot Aýaklaryň süýşmegine garşy

  Product Features-2

  Head Berkidilen başlyk

  ● Dem alýan mesh arkasy

  Side Amatly gapjyk

  Cup Easyeňil elýeterli käse saklaýjy

  Product-Features-3

  Duýduryşlar

  XGEAR plýa chair oturgyjyny ulanmak aňsat, bukulýar we sekuntda açylýar we hiç hili gural gerek däl.

  Notices-1
  3b7bce09

  Goýmalar

  XGEAR beýik arka kenar oturgyjy bukulyp we göterilip bilner, aňsat götermek we saklamak üçin ykjam ululykda bukulyp bilner.Dynç alyş, balyk tutmak we gezelenç ýaly açyk howada işlemek üçin iň oňat bukulýan oturgyçlar.

  Applications-1
  Applications-2
  Applications-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler