09 (2)

“XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10 ′”, “Tigirli Carry Bag” -y goşmak bilen “Easy Set up and Storage”


XGEAR Pop Up Canopy çadyry 10 'x 10' polatdan we demirden ýasalan.Çarçuwa posa çydamly we poroşok bilen örtülen, bu çykýan örtügi uzak dowamly, berk we ygtybarly edýär.
Islän ýeriňizde ulanyň.Pikniklerden, oturylyşyklardan, kempir gezelençlerinden, seýilgäh çärelerinden başlap, daýhan bazaryna, kiçi telekeçilige we ş.m. bu örtük ajaýyp işlär we maşgalaňyza we dostlaryňyza giň ýer berer.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description

  ● 10x10 Derrew örtük, açyk örtüklerden has uly 15 adam üçin 100 inedördül metr kölege berýär.Balyk bazary, oturylyşyk, plýa beach, işewürlik, jemgyýetçilik işjeňligi we açyk howada ulanmak üçin uly kölege meýdany.

  High highokary ölçegli berk metaldan doly gurnalan “One-Piece” çarçuwasy bilen, hiç hili gural ýok sekuntda gurnalan XGear örtükleri.Doly gurnalan çarçuwany sumkanyň üstünden çykaryň, açyň, aýaklaryňyzy uzadyň we gutardyňyz.

  Sun Gün, ýel, ýagyş we beýleki howa ýagdaýlaryndan gowy gorag üpjün edýär.Poroşok bilen örtülen polat çarçuwanyň we çydamly örtük örtüginiň hil gurluşy: örtügiň ýokarsy kümüşden örtülen matadan ýasalýar, gün şöhlesinden zyýanly UVA we UVB şöhleleriniň 99% -ini bloklaýar, suwa çydamly we uzak wagtlap ulanylýar.Suw ýygnaýjylara garşy arka;4 sany baglanyşyk çyzygynyň we 8 sany polat taýagyň howpsuzlygy bilen käbir şemally şertlerde durmak bilen (howanyň howa şertlerinde goýmaň).

  1 1 x örtükli ýokarky, 4x arkan, 8 sany taýajykly 1 sany halta, çarçuwaly we tigirli sumka bar.

  Aýratynlyklary

  Marka: XGEAR
  Esasy material UV kümüş örtük poliester
  Aýratynlyk Eplenýän we göçme
  Reňk Garamtyl çal / ýaşyl / goýy / kümüş /Gök
  Önümiň ölçegleri L120 x W120 x H111 dýuým
  Agramyň agramy 19.25KG
  Kartonyň ululygy L50x W11 x H9 dýuým (1pc / guty)
  KartonGross Agram 20KG

  Jikme-jiklik ölçegi:

  Specifications

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  51002004

  51002005

  51002008

  51002009

  51002017

  Önüm aýratynlyklary

  Fabric Mata matadan UV kümüş örtük UPF 50+ goragy üpjün edýär we gurluşy durnukly.

  Struct Gurluşly tigir we deri tutawaçlary bilen gaty agyr rolikli haltajygymyza gaplamak arkaly göterip bolýan we daşamak aňsat.

  Leg Göni aýak dizaýny has köp ýer berip biler.

  Product features

  Duýduryşlar

  Gurmak we saklamak aňsat, daşarda ulanmak üçin amatly:

  Notices

  Goýmalar

  Bupaçyk sport, çäre, festiwal, balyk bazary, oturylyşyk, plýa beach, oýun meýdançasy üçin ajaýyp.

  Applications-1
  Applications-2

  Baglaryňyz, howlularyňyz, eýwanlaryňyz üçin ajaýyp,RV syýahaty we piknikler üçin.

  Applications-3
  Applications-4
  Applications-5

  Hoşniýetlilik bilen goşmagy maslahat beriňMeşhur ekran fermuar diwar panelleri çybynlardan biynjalyk bolmazlyk we has amatly ýer almak.

  Applications-6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler