09 (2)

“XGEAR Pop Up Easy” 6 taraply “Hub Screen House” / “Canopy” -ny aňsat guruň


Indi XGEAR Pop Up 6 taraply Hub Ekran öýündäki näsazlyklar we ýagyş hakda alada etmersiňiz.Görünmeýän mesh ekranlary we möhürlenen tikişler bilen suwa çydamly üçek bilen doly gorag.Çydamly we berk gurluşyk dowam edýär.Çalt we aňsat gurnama.Umumy meýdany takmynan 94 inedördül fut bolup, 6-8 adam üçin amatly, “Quick-Set 6” syýahatçy ekran penahanasy içerde adaty piknik stoluna ýerleşdirilip bilner.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:ÇYK, GÖRNÜŞ
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  01
  Description-2

  The Elementlere garşy gaçybatalga bermek üçin döredilen ýeňil, göçme örtük.“Pop Up Easy Install” -yň 6 otagly “Hub Screen House” otagynyň içinde takmynan 11,5x11.5 metr, 8 adama niýetlenen ýa-da adaty piknik stoluna laýyk bolup biler

  Roof Görülmeýän örtükden ýasalan, üçegiň merkezi böleginde 210D we 600D poliester, lenta tikişleri bilen suwa çydamly.Güýçli konsentrator stilleri bilen birleşýän goşmaça, flex-test süýümli aýna polýuslar bilen goldanýar.Çydamly merkez merkezleri, uly, flex-test süýümli aýna polýuslary goldaýar we goldawy ýa-da gurluşyna zyýan bermezden çalt gurnamaga we düşürmäge mümkinçilik berýär.

  ● AETYRMAK ÜÇIN AOWDYRMAK WE AOWRATMAK: Panelli gaçybatalga nol ýygnamagy talap edýär, gutudan peýdalanmaga taýyn we gurmak üçin bary-ýogy 45 sekunt gerek;Goşmaça güýç almak üçin içerki burçlardan aşak düşmek üçin gurlan burç grommetleri;Easyeňil gurnamak üçin konsentratorlary we daşarky galstuklary berkitmek üçin I-boltlary çekiň

  ● Iň oňat görünmek: Ylmy gözlegleriň kömegi bilen gara tor, gözüň görünmek meselesine ýa-da ünsüni sowýan güne we ýagtylygy görkezmeýär we has gowy görünmegi üpjün edýär.

  The Başpena ygtybarly bolmagy üçin 12 polat taýajyk we 6 sany daňylýan ýüp bar.Easyeňil gaýtadan gaplamak üçin ulaldylan sumka.

  6
  Description-4

  Aýratynlyklary

  Material 210t poliester Ripstop 1500mm suw sütüni K / D üçek UPF50 +
  Aýratynlyk Eplenýän we göçme;Lenta tikişleri bilen suwa çydamly üçek.
  Reňk Çal / goňur
  Gurnamak / gurmak 45 sekunt, gutudan 45 sekunt ulanmaga taýyn, Taýýar
  Baglamak / sumka götermek 12 sany deluxe çadyr taýagy, 6 sany daňylýan ýüp we uly göwrümli sumka bar
  Önümiň ölçegleri 140 "x 140" x 90 "(72" x8 "x8" gaplanan)
  Içerki giňişlik: 94 inedördül metr (6-8 adama laýyk)
  Agramyň agramy 11KG
  Kartonyň ululygy L72.9x W8.3 x H7.1 dýuým (1pc / guty)
  KartonGross Agram 12KG

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  Specifications-302797

  318003

  2

  318001

  4

  Duýduryşlar

  Tsanawyny aşakdaky ýaly gaplaýar:

  5

  Goýmalar

  “XGEAR Traveller Screen Canopy” agşamlyk naharyny bişirmek, nahar iýmek ýa-da lager oturgyçlarynda oturmak üçin ajaýyp, kemçilikler barada alada etmegiň zerurlygy ýok.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler