09 (2)

Iki tonly kapitan Çelek oturgyjy Gäminiň oturgyjyny ýokaryk galdyryň


“Xgear” gaýyk kapitanynyň oturgyjy, iň oňat 28oz UV görnüşli deňiz derejeli winilden ýasalýar, iň oňat ergonomika we bedeniňiziň konturyna doly laýyk gelýän ajaýyp egrilik bar.
Gäminiň çelekli oturgyçlary ýokary dykyzlykly köpükli, poslamaýan polatdan berkidijiler we gaty plastmassa arkasy, şonuň üçin iň ýokary goldawy üpjün edip biler we çişiriji berkitme zerurlyklaryňyzyň köpüsini kanagatlandyrmak üçin oturgyç beýikligini goşup biler.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ: 30
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description-1

  ● Material: kapitan gaýyk oturgyçlary ýokary dykyzlykly köpük bilen örtülen iň oňat 28oz UV derejeli deňiz derejeli winilden ýasalýar, galyň oturgyç we arka ýassyklar ajaýyp rahatlyk berýär.Eller we enjamlar anodlaşdyrylan-alýuminden ýasalýar.

  Se Oturanyňyzda ajaýyp ergonomiki dizaýn bilen iň ýokary goldawy alyp bilersiňiz.

  Description-2
  Description-3
  Description-4

  Ain Poslamaýan polatdan berkidijiler we ýokary täsirli aýlawly gaýyk oturgyç çarçuwasy

  Universal Uniwersal 5 "x 5" ýa-da 5 "x 12" berkidiji bolt nagşy, nurbatlar we ýuwujylar bilen işlemek

  Description-5

  Ip Flip-up bolster, dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin oturgyç beýikligini goşup biler.Şeýlelik bilen pes arka ýa-da beýik arka tarapyny sazlap bilersiňiz.

  Description-6
  Description-7

  Fishing Bu balykçy gaýyk oturgyçlary çalt gury we arassalamak aňsat.

  Description-8

  Aýratynlyklary

  Aýratynlyklary Flip-up bolster
  Ölçegler 23.5 "H x 26" D x 20.5 "W.
  Oturgyç agramy 9.3KG
  Kartonyň ululygy 24.5 "W x 27" D x 21.5 "H.
  KartonGross Agram 10.9KG

  Jikme-jiklik ölçegi:

  Specifications-1
  Specifications-2

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  Specifications-3

  Duýduryşlar

  Winil bilen örtülen gaýygyň içini arassalamak üçin aşakdaky önümleri ulanmazlygy maslahat berýäris.

  ● Çüýşede ýa-da gaplarda “Formula 409” we “Turtle mum / Tar Remover” ýaly “Winil ulanmak üçin däl” diýilýär, beýlekiler Goo B Gone, Mörfiniň ýag sabyny, ýönekeý ýaşyl, DC plýus, apelsin 88 degreaser, ogluň ogly , Akartma / Bişirilen soda, “Harbour Mate”, “Roll-Off” ýa-da beýleki zyýanly arassalaýjylar.

  Ker Kerosini, benzini ýa-da asetony ulanmaň, sebäbi goraýjy deňiz ýokarky paltosyny aýryp bilerler.

  Any Silikon ýa-da nebit önümlerini ulanmaň.Ora-da winildäki plastifikatorlary çykaryp, gaty we döwük galdyrarlar, ahyrsoňy ýaryp bilerler.

  Goýmalar

  Gäminiň kapitanynyň oturgyjynda eýýäm bolt deşikleri bar we Gurnamak gaty adaty, gurnama nurbatlary hem enjamyň içine girýär.

  “Flip-up” berkitmesini dolandyryp, pes arka ýa-da beýik arka tarapyny sazlap bilersiňiz.

  Applications

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler