09 (2)

Balyk tutulýan kenar we piknikler üçin aýrylan gapdal stoly bolan 1 sany bukulýan kemping otagynda XGEAR 2


XGEAR 2 bukjadabaşarýarKempir başlygyaýak yzy hökmünde berkidilip bilinýän we gapdal stol hökmünde aňsatlyk bilen aýrylyp bilinýän aýrylýan stol bilen ýörite işlenip düzülendir.Bu aköp funksiýalyotagly oturgyç,Diňe eýwan mebelleri bilen çäklenmän, kempir syýahatyna, bir gün kenarda, hatda balyk tutmak üçin hem peýdalydyr.Bir günlük agyr işden soň, ussatlyk bilen döredilen we ultra-rahat otagda yza gaýtmak ýaly zat ýok.XGEAR2-de 1EplenKemping LoungeOturgyç, arkaňyza ýatmaga we myşsalaryňyza we bogunlaryňyza nol basyşy duýmaga mümkinçilik berýär.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description-1
  Description-2

  ● Täsin dizaýn:1 sany kempir otagynda XGEAR 2, gapdal stola öwrülip bilýän berkidilen aýak yzyny öz içine alýar.Düwmäni aşaky we ýokarda aýlaň, stol aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.

  ● Çydamlylygy:Gaty berk polat çarçuwaly we çydamly 600D oksford mata tor bilen, XGEAR ýokary hilli kempir oturgyjynyň agramy 300 kilograma çenli.Süýşmäge garşy rezin aýaklaryň berk durmagyny üpjün edýär.

  ● Düzülip bilinýän arkasy:Arka tarapyň beýikligini dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin iki oturgyçda ýokary we aşak sazlap bolýar.90 ° -a sazlanyňyzda, okamak, işlemek ýa-da ýazmak üçin amatlydyr;145 ° egilmek, romantiki ýyldyzly asmana baha bermek üçin iň oňat duruş we burç üpjün edýär.

  ● Goşmaça rahatlyk:XGEAR kempir oturgyjynda has gowy dynç almak üçin aýrylýan ýassyk bar.Kubok eýesi we gapdal jübüsi şahsy zatlary saklamak üçin ýer berýär.Açylýan ululygy 59 "LX 21" WX 30 "H bolup, beýleki esasy bukulýan oturgyçlardan has giňdir, 185CM çenli adamy rahat ýerleşdirip biljekdigiňize göz ýetirip biler.

  Set Gurmak we götermek aňsat:Epleme dizaýny bilen hiç hili gurnama zerurlygy ýok, oturgyç açylýar we oturgyç ulanmaga taýyn.Simpleönekeý saklamak üçin berk polat çarçuwany ykjam ululykda bukup bolýar .Aňsat götermek üçin çydamly egin sumkasy bilen ýeňil dizaýn.Açyk meýdanda işlemek, kemping, balyk tutmak, plýa beach, festiwal, bag, gezelenç, piknik üçin ajaýyp.

  Aýratynlyklary

  Marka XGEAR
  Esasy material Çydamly 600D oksford mata tor
  Aýratynlyk 2 köptaraply funksiýa
  Reňk Çal / Gök
  Önümiň ölçegleri L7.48 x W11.8 x H35.43 dýuým
  Agramyň agramy 6KG
  Kartonyň ululygy L7.5x W12 x H35.45 dýuým (1 sany / guty)
  Kartonyň umumy agramy 7KG

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  303243

  304200

  Önüm aýratynlyklary

  Uzak dowam eden çykyş:

  Solid Gaty çarçuwalar we 600D dem alýan we çydamly oksford mata bilen ýasaldy.

  Back Oturylýan oturgyç howa akymyna mümkinçilik berýär.

  Product Features-1
  Product Features-2
  Product Features-3

  Eplenýän we göçme:

  Use Ulanmak aňsat.Birnäçe sekundyň içinde epiň we açyň.

  Easyeňil götermek we saklamak üçin ykjam ululykda bukulyp bilner.

  Product Features-4

  Goýmalar

  Köpugurly funksiýada 2:

  Side Gapdal stola öwrülip bilýän aýrylýan aýak yzy.Kart oýnamak ýa-da noutbuk we nahar goýmak.

  Foot Aýak yzy 300 lira çenli saklap bilýän ikinji oturgyç hökmünde ulanylyp bilner.

  Applications-1
  Applications-2
  Applications-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler