09 (2)

Gämiler üçin dürli ölçegdäki deňiz derejeli 600D 3 Bow Bimini ýokarky gapagy


XGEAR 3 Bow Bimini, 1 dýuým alýumin çarçuwasy bilen enjam gurmak we ammar ýüklemek ýaly ýokarky gapak.Bu deňiz derejeli 600D 3 Bow Bimini Top üçin 2 sany modelimiz, 4 sany sazlap boljak gaýyş bilen 1-nji model, diňe 2 sany öň sazlap boljak gaýyş we 2 sany arka direg bilen 2-nji model bar.Dürli gaýyklara laýyk gelmegi saýlamak üçin jemi 10 dürli reňk we 6 dürli ululyk bar.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:35 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ:100
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description-1

  ● Material:Deňiz derejeli 600D poliester kanwadan we “Bimini” gaýygy, iki gezek örtülen tikiş bilen boýalan mata 600D ergin.

  Iň ýokary güýç we erkin çalt çykmak üçin goşa diwarly esasy ýaý aýakly diametri alýumin çarçuwasy.Öňki we 2 yzky direg üçin 2 sazlanyp bilinýän neýlon gaýyş.

  Description-2
  Description-3

  Bukja:Bu deňiz derejeli 600D 3 Bow Bimini Top üçin 2 sany modelimiz bar.Olardan ikisi poslamaýan polatdan ýasalan enjamlaryň hemmesini, reňk bilen utgaşdyrylan fermuar saklaýjy ýükleme we ýygnamak görkezmelerini öz içine alýar.Theöne başga zat:

  Model # 1: 4 sazlap boljak gaýyş bilen;

  Model # 2: 2 sany öň sazlap boljak gaýyş we 2 sany arka direg bilen.

  Description-5

  Model # 1

  Description-4

  Model # 2

  Ölçemegiň usuly

  Bimini depesi üçin dogry ölçegi saýlamak üçin gaýykyňyzy nädip ölçemeli?

  ● 1. Lenta ölçegini ulanyp, ýokarky kölegäniň örtüginiň haýsy uzynlygyny üpjün etjekdigini kesgitläň.

  ● 2. Esasy gurnama nokady, gaýygyňyzyň her gapdalyndaky ýokarky nokatda bolar.

  ● 3. Ondan soň, bu gurnama nokatlarynyň arasyndaky aralygy ölçäň, şonda zerur giňligi kesgitläp bilersiňiz.

  ● 4. Gäminiň içinde duranyňyzda, gerekli beýikligi kesgitlemek üçin esasy gurnama nokadyndan göni ölçäň.

  ● 5. Ölçegli gämiňiziň ini diňe möhüm ähmiýete eýe bolsa, has uly ululygy saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

   

  Notices

  Bellik: Gämiňiziň tizligi 25 MPH-den ýokary bolanda Bimini Top hiç wagt açyk bolmaly däldir!

  Aýratynlyklary

  Size

  XS

  S

  M

  L

  XL

  2XL

  Bimini depesi üçin ölçeg

  6'L x 46 "H x 54" -60 "W.

  6'L x 46 "H x 61" -66 "W.

  6'L x 46 "H x 67" -72 "W.

  6'L x 46 "H x 73" -78 "W.

  6'L x 46 "H x 79" -84 "W.

  6'L x 46 "H x 85" -90 "W.

  Has köpsaýlamak üçin elýeterli reňk:

  Goýmalar

  Applications-1
  Applications-2
  Applications-3
  Applications-4
  Applications-4
  Applications-5

  Müşderiniň synlaryndan suratlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler