09 (2)

Islendik ýerde stoluň üstünde oýnalýan tennis toplumy


“XGEAR” islendik ýerde “Ping Pong” enjamyna çekilip bilinýän arassa post, 2 sany ping pong, 3 sany pökgi topy girýär, bularyň hemmesi goşmaça çekiji sumkada ygtybarly saklanýar, şonuň üçin daşary çykanyňyzda götermek amatly.Göçme stoluň üstünde oýnalýan tennis toplumy islendik stoluň üstünde durup biler.Olary ýanyňyz bilen alyň we partlaň.
Torumyz çydamly we premium, pürsler çydamly rezin bilen berk, toplar döwülmez ýa-da döwülmez.Öýde, ofisde, synp otagynda we kempir syýahatynda haýsydyr bir stoluň üstünde oturmak kynçylygy bolmazdan, hezil etmek üçin gyssagly oýun oýnap bilersiňiz.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:35 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:Gök, gyzyl
 • MOQ:3000
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description

  ACK GARŞY SANAWY:“XGEAR” stol tennisi toplumy yzyna alynyp bilinýän arassa post, 3 sany ping pong (diametri 4mm) we bu ping pong toplumyny aňsatlyk bilen saklamak üçin çekiji sumkaly jübüt jübüt bilen doly bolýar, şonuň üçin hemme komponentleri hemişe bilelikde saklap bilersiňiz.

  Description-PACKING LIST-1
  Description-PACKING LIST-2

  Ret Yza çekilip bilinýän arassa postda ulanýan ýeňil torumyz çydamly, islendik täsire garşy durup biler.Baharyň içindäki gysgyçlary basmak bilen çekilip bilinýän ping pong, islendik stoluň üstüne berkidilmegi amatly (ini 75 '' we galyňlygy 2 '').

  Pad Erikler premium rezin ýüzler bilen berk ýelmeşen gaty agaçdan ýasalýar, bu pälwan bilen ping pong topy uranda ajaýyp çydamlylygy, has gowy tizligi we aýlaw gözegçiligini hödürläp biler.ABS stol tennis toplary oýnanda ýarylmaz ýa-da döwülmez.

  Aýratynlyklary

  Marka XGEAR
  Esasy material ABS
  Aýratynlyk Gurmak aňsat, stoluň ýüzüne zeper ýetirmän ajaýyp üpjün edilip bilner.
  Garnituralaryň sanawy Şol sanda yza çekilip bilinýän arassa post, 2 sany ping pong, 3 sany top (diametri 4mm) we goşmaça sumka.
  Önümiň ölçegleri (içki gutynyň ululygy) L10.55 "x W6.3" x H3.86 "
  Agramyň agramy 0.9KG
  Kartonyň ululygy L19.1 "x W1.83" x H19.7 "(15 sany / guty)
  KartonGross Agram 14.5KG

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  Specifications-401322

  401322

  Specifications-202991

  202991

  Önümleriň ölçegleri

  Specifications-1
  Specifications-2

  Duýduryşlar

  ● 1. Yza çekip boljak arassa ýazgymyzy içerde oturdylan pru springina bilen aňsatlyk bilen gurmak aňsat.Diňe triggeri basyň, şonda tor berk gysylyp bilner.

  ● 2. Tablisa nähili görnüşde bolsa-da, torumyzy stoluň ýüzüne zeper ýetirmezden ajaýyp üpjün edip bolýar (Arassa uzynlygy 75-e çenli, stoluň galyňlygy 2-e çenli).

  ● 3. Islän wagtyňyz, islendik ýerde, islendik stolda oýnaň!

  Notices

  Goýmalar

  XGEAR Stol tennisi toplumy, ähli garnituralary öz içine alýan çyzgy sumkasy bilen göterilip bilner (giňeldilip bilinýän net post, 3 sany pc pong pong, 2 paddel).Islendik şatlykly waka maşgala agzalary, dostlar, synpdaşlar, kärdeşler ýa-da tötänleýin duşuşan nätanyş adamlar bilen bilelikde döredilip bilner.Öýde, sport zalynda ýa-da syýahatda, kempir syýahatynda, pikniklerde, içerde ýa-da açyk howada bolsun, bu siziň üçin aýrylmaz saýlawdyr.

  Applications-1
  Applications-2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler