09 (2)

Fitnes we futbol tälimleri üçin TPE Ladder bilen tizlik çeýeligi okuw toplumy


“XGEAR” sport türgenleşigi, sportuň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp çaltlyk bilen taýýarlyk enjamydyr.Bu toplum sportuň ähli görnüşlerinde başarnyklary ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir, çeýeligiň basgançagy we konuslary bedenterbiýe we aýak üstünde işlemek üçin amatlydyr.Garşylyk paraşýuty garşylyk döredip we partlaýjylygy we çydamlylygy ýokarlandyryp biljek aýaklaryň hereketlendiriji güýjüni artdyryp biler.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:35 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:SÖLGI
 • MOQ: 50
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  Description-1

  ● AGILITY LADDER:Sport çeýeligi merdiwan 9 uzynlyk bilen 13 'uzynlykda.Gowy TPE materialy sebäpli çeýe we sazlanyp bilner.Düwürtiksiz gaýyş bilen aýak üstünde işlemek üçin ajaýyp öndürijilik hödürleýär.Pese çydamly metal çeňňekler ony ýerinde gorap biler we soňundaky gysgyçlar zerurlygyňyza beýleki merdiwan dakmak üçin niýetlenendir.

  1f40911c

  ● ÇARŞY PARAHUT:Çitiň diametri 52 '', agyr sazlanyp bilinýän neýlon guşakly, ylgaw guşagynda bu velkro gaýyş 22-40 aralygynda sazlamaga mümkinçilik berýär ".Çalt çykarylýan guşak çeňňegi tizlenme ýarylmagy bilen türgenleşmäge mümkinçilik berýär.Partlaýjy güýji we çydamlylygy ösdürmek üçin iň güýçli garşylykly bu çydamly okuw.

  1ac36acb

  ● ELASTIK DISC CONES:Premium elastik konuslarymyz dürli nagyşlara ýerleşdirilip bilner.Serhet bellikleri, sport praktikasy we nyşanlary ýaly ajaýyp.Her disk konusynyň ululygy diametri 7,5 ', beýikligi 2' '.

  Aýratynlyklary

  Garnituralaryň çäreleri:

  NOOK. 202793
  Çeýel merdiwan 13 'uzynlygy 9 rung bilen
  Çydamly okuw otagy 52 '' diametri
  Elastik disk konuslary 7,5 '' diametri, beýikligi 2 ''
  Önümiň ölçegleri (içki gutynyň ululygy) L12.99 x W4.33 x H7.87inches
  Harytlaryň agramy (içki gutynyň agramy) 1.59KG
  Kartonyň ululygy L22.8 x W13.78 x H16.54 dýuým (10 sany / guty)
  KartonGross Agram 17.5kg

  Duýduryşlar

  XGEAR Sport türgenleşigi şulary öz içine alýar:

  TPE çeýe merdiwan

  garşylyk paraşýuty

  12 Disk konuslary

  4 Polat taýajyklar

  2 Çyzgy sumkasy

  Notices

  Goýmalar

  ● Bu fitnes çeýeligi basgançaklar toplumy, futbol türgenleşikleri, basketbol, ​​beýsbol, tennis, lakros, hokkeý, boks, ýeňil atletika ýaly sportuň ähli görnüşlerinde başarnyklary ýokarlandyrmaga kömek eder.

  12 DISC CONES:Tizlik konuslarynyň okuw toplumy dürli stilde ýerleşdirilip bilner, maşklary gyzykly saklamak üçin garylyp bilner.

  4 STEL STAK:Ony poslamaýan polatdan ýasalan taýaklar bilen aňsatlyk bilen düzedip bilersiňiz.

  DURNUKLYK PARAHUTY:Garşylyk paraşýutlary garşylyk döredip we aýaklaryň hereketlendiriji güýjüni ýokarlandyryp biler, şonuň üçin iň ýokary syýahat tizligini ýokarlandyrmagyň gowy usulydyr.

  Applications-1
  82f91d463

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler