09 (2)

“Deluxe” bukulýan pes arka gaýyk oturgyjy


UV bilen bejerilen deňiz derejeli winil ulanyp, XGEAR deluxe eplenip bilýän pes arka gaýyk oturgyjy, şonuň üçin köp ýyllap ulanylmagyna çydamly.Anodlaşdyrylan-alýumin zynjyrlary ýeňil we poslama garşy, ýokary täsirli sanjym köpükli plastmassa oturgyç çarçuwasy, ýokary gysyşly köpükli örtük bilen rahat oturmak duýgusyny üpjün edip biler.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ: 30
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Description-1

  Mar Deňiz derejeli winil abzallaryndan we gysyş köpük ýassygyndan ýasalan gaýyk kabinasynyň oturgyjy.

  The Oturgyçda we arka ýassyklarda galyň köpük salmak ajaýyp rahatlygy üpjün edýär.

  ● Ergonomiki dizaýn manysyna laýyk gelýär we oturmak üçin howpsuz we amatly.

  ● Alýumin garyndysynyň ilikleri we sanjym galypdan ýasalan plastmassa oturgyç çarçuwasy berkdir.

  Back Arka gapagy bukulyp bilner, ony bukup we daňylýan gaýyşlary ulanyp bolmaýar.

  ● Standart 5 “x 5” gurnama bolt nagşyna laýyk gelýär, islendik 4 boltly aýlawda ýa-da pedalda gurmak aňsat, her önümde 4 poslamaýan polatdan ýasalan nurbat bar.

  Water Suw geçirmeýän, arassalamak aňsat, ony çyg mata bilen süpüriň we çalt gurar.

  Description-2

  Aýratynlyklary

  Önüm aýratynlygy Eplenýän pes arka
  Önümiň ölçegleri 16 "W x 14" D x 19 "H.
  Oturgyç bukulmagyÖlçegler 16W x 14 "D x 14" H.
  Gäminiň oturgyjynyň arassa agramy 4.7KG
  Kartonyň ululygy 17 "W x 15" D x 15 "H.
  KartonGross Agram 5.5KG

  Saýlamak üçin jemi 5 dürli reňk bar: Ak / Gök, Ak / Gyzyl, Ak Gara, Gara / Gyzyl, Açyk Greenaşyl.Bu 5 moda reňk kombinasiýasy dürli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

  Specifications-1

  Goýmalar

  Gämiňize stil we rahatlyk goşmak üçin döredilen XGEAR, suwuňyzdaky günüňizi has lezzetli etmäge kömek eder.XGEAR-dan öndürilen önümleriň hemmesi güýç we çydamlylyk üçin ýokary materiallardan, deňiz gurşawynyň berkligini we ýaşaýyş durmuşyňyzy dolandyrmak üçin öndürilen gaýyk oturgyçlarymyzyň hemmesi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler