09 (2)

“Pontoon” kapitanlary Çelek gaýyk oturgyjy


“XGEAR” ponton kapitanlary çelek gaýyk oturgyjy deňiz derejesindäki winilden ýasalýar, bedeniňiziň konturyna doly laýyk gelmek üçin optimal ergonomikany döredýär.Dokary dykyzlykly köpükli gaýyk çelek oturgyçlary amatly goldaw berip biler.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:30 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • MOQ: 50
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Description-1

  Cap Kapitan gaýyk oturgyçlary köpükli köpükli deňiz derejeli winil bilen örtülendir, galyň oturgyç we arka ýassyklar ajaýyp rahatlygy üpjün edýär, bu suwuň üstünde günüňizi has lezzetli edip biler.

  Strength Güýç we çydamlylyk üçin ýokary materiallardan gurlan XGEAR gaýyk kapitan oturgyjy, oturanyňyzda ýokary täsirli sanjym şekilli plastmassa çarçuwasy bilen ajaýyp ergonomiki dizaýn bilen iň ýokary goldawy alyp bilersiňiz.

  Universal Universal 5 "x 5" ýa-da 5 "x 12" berkidiji bolt nagşy, 4 sany nurbat we ýuwujy enjamlar bilen işleýär.Oturgyçda eýýäm bolt deşikleri bar we Gurnamak gaty adaty, gurnama nurbatlary hem enjama girýär.

  Fishing Bu balykçy gaýyk oturgyçlary UV bilen bejerilýär, howa çydamly we çygly, çalt gurak we arassalamak aňsat.

  Boat Gämi çelek oturgyçlary goşmaça göwrümli çarçuwalar üçin niýetlenendir, moda ýaly görünýär, şeýle hem gaýygyňyza stil we rahatlyk goşup biler.

  Oturylyşyň ölçegi: 19.5 "H x 22" L x 21.5 "D.

  Description-2
  Description-3

  Aýratynlyklary

  Aýratynlyk Köpük bilen ýelmemek
  Önümiň ölçegleri 22 "W x 21.5" D x 19.5 "H.
  Agramyň agramy 7.7KG
  Kartonyň ululygy 23 "W x 22.5" D x 20.5 "H.
  KartonGross Agram 9.3KG
  Bolt nagşy Standart 5 "x 5"

  Jikme-jiklik ölçegi:

  Specifications-1
  Specifications-2

  Dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin saýlamagyňyz üçin dürli reňkler bar:

  de7859c85

  Goýmalar

  Hil, amatlylyk we güýç gymmaty artdyryp biler we iň oňat oturgyç ulgamyny saýlamakda baha gaty möhüm meseledir.“XGEAR” oturgyçlary dürli görnüşli gaýyk oturgyçlary we beýleki suw sport enjamlaryny has köp saýlamak, kombinasiýalaryň köpüsini üpjün edýär.

  Bilşimiz ýaly, oturgyjyň dogry oturgyç enjamlary bilen gabat gelmegi önümi saýlamakda-da möhüm meseledir.Şeýlelik bilen, bir oturgyç paketini saýlamak ýa-da öz kombinasiýalaryňyzy etmek bolsun, hemmämiz dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dogry önüm hödürläp bileris.

  Applications-1
  Applications-2
  2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler