09 (2)

8-hünärli agyr söweş ýüpi we maşk türgenleşigi üçin dokma ýüpi


XGEAR Heavy Battle Ropes, has berkligi üçin ýörite örme tehnologiýasy bilen 100% poli Dacron-dan ýasalýar, labyr gaýyş we diwar asma enjamy bilen geýimlere garşy türgenleşik ýüpi, bedeniň doly güýjüni öwretmek üçin, ýagy ýakmagyň gowy usulydyr, çydamlylygy güýçlendiriň we ýokarky bedeni güýçlendiriň.Diametri 1,5 ″, saýlamak üçin jemi 30/40 / 50ft bar.

 • Marka:XGEAR
 • Gurşun wagty:35 GÜN
 • Töleg:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Reňk:Sary we gara / gyzyl we gara
 • MOQ:500
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Düşündiriş

  82e07bf03

  Material:Highokary dartyş güýji ýüplerimiz, beýleki materiallara garanyňda has agyr we çydamly 100% Poly Dacron tarapyndan ýasalýar.

  Brörite örme tehnologiýasy:8 hatar galyň dizaýn Workout ýüp / Undulation ýüpler beýleki ýüpler ýaly gowşamaz.

  Garnituralaryň sanawy:2 sany Oksford suw geçirmeýän ýeň (aýlagda sürtülme we süýşmek üçin maşk tälim ýüpüni ýapýar).

  Mugt bonus:2 sany goragly ýeňler + 2 Gämi gaýyşlary + Poslamaýan Polat Karabiner + Diwar dagy.

  Atylylygy gysýan tutawaçlar:Ujundaky uzyn örtükli tutawaçlar amatly berk saklamagy üpjün edip biler we elleriňizi gysmakdan gorap biler.

  Able Çeýe agyr söweş ýüpüni ýygnamak aňsat we çykarmak üçin amatly.Öýde, sport zalynda ýa-da açyk howada maşk edip bilersiňiz, sebäbi labyr toplumy ýüpi islän ýeriňize berkidýär.

  Description-2

  Aýratynlyklary

  Nyşana ulanyjylary Ösen
  Material Oksford suw geçirmeýän ýeňli 100% Poly Dakron
  Güýç-tälim intensiwligi Gowy
  Dolandyryş Gowy
  Arkan diametri Dia: 1.5 ”
  Uzynlyk: 30/40 / 50ft, näçe uzyn, has intensiw.
  Color Sary we gara / Gyzyl we gara
  Hünär ussatlygy Dokma ýüpi
  Agramyň agramy 9.45KG
  Kartonyň ululygy L27.56 "x W9.84" x H5.91 "
  KartonGross Agram 9.55KG

  Saýlamak üçin has elýeterli reňk:

  Specifications-RED & BLACK

  Gyzyl we gara

  Specifications-YELLOW & BLACK

  Sary we gara

  Duýduryşlar

  Diwar dagyny nädip ulanmaly:

  1-NJI ÄDIM:Deşik döretmek üçin 12 MM buraw bitini ulanyň;

  2-nji ädim:Giňeltmek boltuny deşige salyň;

  3-nji ädim:Diwara berkidiň.

  Notices

  Goýmalar

  IŞLERI .IZI indiki derejä alyň:“Battle Rope” diňe bir ýokarky beden üçin däl, eýsem myşsalary sazlamak we aerob çydamlylygy üçin iň oňat guraldyr.

  a4e1737f

  Türgenleşik sessiýasynda ýadrosy berkitmegi duýuň, XGEAR bilen deňeşdirilmedik söweş ýüpi bilen fitnes maksatlaryňyzy netijeli ýerine ýetirmek üçin bökmek, öýken we skawat ýaly hereketleri goşup, abs, gol, egin, arka we aýak ýaly güýçleri güýçlendiriň.

  Köp gyzykly maşklar bar:Arkanlary bir gapdala, tegeleklerde, gysgyçlarda, soňuna goşulan teker bilen çekiň we ş.m. Güýçli türgenleşikden soň yrgyldyňyz has arassa we rahat bolar, myşsalaryňyz hem has täsirli bolar.

  Applications-2
  Applications-3
  c2e8d26a

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler